ENKÄT INFÖR FÖRENINGSSTÄMMAN

Vi i styrelsen vill att samtliga medlemsförsamlingar/föreningar fyller i enkäten via länk nedan. Enkäten skall vara ifylld senast den 7 februari. Skulle det vara så att ni inte har något styrelsemöte innan fungerar det att ordföranden själv fyller i enkäten

Länk till Enkäten