Föreningsstämma 2021 BLIR DIGITAL VIA ZOOM

Vid föreningen Tre Gårdars senaste styrelsemöte den 22/2 bestämdes att p.g.a. den pandemi och med FHM rekommendationer som vi har att rätta oss efter kommer även årets årsmöte att bli digitalt Via den digitala tjänsten ZOOM. Vi kommer även att byta dag till Söndagen den 18 kl 17:00. Vi hoppas och tror att vi kommer att få ett bra möte nu när många av oss har fått dessa som en naturlig del av vår vardag. 

Anmäl dig här!! 

Möteshandlingar Laddar du ner här.

Ni föreningar och församlingar som snart har årsmöte glöm inte att utse ombud till denna förenings årsstämma.

Vet ni någon som skulle passa för uppdraget att vara styrelseledamot tveka inte att kontakta vår valberedning vi har en vakant plats som skall fyllas

Vi har även platser över i vårt utskott för Sjöviksgården.