Föreningsstämma 4 april 2020 är inställd

OBS! OBS!

STÄMMAN ÄR INSTÄLLD

Styrelsen för tre gårdar har på sitt extrainsatta styrelsemöte den 23/3 bestämt att ställa in årets föreningsstämma p.g.a. av rådande Coronavirus pandemi. Nytt datum för stämma är inte bestämt men nytt datum kommer att anslås här på hemsidan. Troligtvis blir det under hösten 2020. Den sittande styrelsen jobbar vidare med att leda arbetet på våra tre gårdar.

Ordinarie föreningsstämma
Datum och plats för stämman kommer senare.

Nedan finner du senare länkar för handlingar och anmälan.

Handlingarna kommer att finnas tillgängliga från den 6/3 här på hemsidan.

Föregående årsmötesprotokoll 2019

Länk till Föreningsmöteshandlingar

Länk till anmälningssidan