Föreningen Tre Gårdar

Föreningen Tre Gårdar, ombildning av Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland, är en del av Equmeniakyrkan och Equmenia. Vi arbetar på uppdrag av församlingar och föreningar i vårt område. Från och med 1 september 2013 är vår huvuduppgift att äga och driva våra tre lägergårdar; Bobergsgården,  Sjöviksgården och Åsengården.

För information om det regionala arbetet i Equmeniakyrkan och Equmenia Väst gå vidare via länkarna här nedan.

Equmeniakyrkan region Väst

Equmenia Väst