GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR, innebär ett stärkt skydd för den enskildes integritet genom hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Lagen ersätter PUL från 1998.

Den 25 maj kom en ny lag om personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) har samma grund som PUL med nu kan sanktioner i form av högre viten utdömas än tidigare om lagen inte följs. Här informerar föreningen Tre Gårdar om hur lagen ska tillämpas i hos oss.

GDPR Tre Gårdar