Organisationen

Föreningen Tre Gårdar (ombildning av Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland) äger och driver tre kurs- & lägergårdar.

Styrelsen har ett övergripande ansvar för gårdarnas inriktning, underhåll, ekonomi och personal.

Verksamheten på Sjöviksgården leds av gårdsföreståndare David Nejman.

Verksamheten på Bobergsgården leds av gårdskommittén tillsammans med gårdsvärd.

Verksamheten på Åsengården leds av gårdskommittén. På gården finns timanställd vaktmästare.

Verksamhetsplan Tre Gårdar 2023

Föreningen Tre Gårdars styrelse

För att undvika massmail (spam) är inte mailadresserna länkade. Du skriver av/kopierar e-post adressen och byter ut (at) mot @.

Jacob Wahll
Equmeniakyrkan Gillstad/Järpås
Ordförande
e-post: jacob.wahll(at)telia.com
tel: 0761-404022

Margareta Englund
Vängdala Equmeniaförsamling
Ansvarig i styrelsen för Åsengården
e-post: margareta.englund(at)hotmail.com
tel: 0703-352515

Gun Alavik
Equmeniakyrkan Sjövik
Ansvarig i styrelsen för Sjöviksgården
e-post: gun(at)alavik.se
tel: 0700-822334

Göran Carlsson
Equmeniakyrkan i Alingsås
Sekreterare
GDPR ansvarig
e-post: goran.carlsson1(at)gmail.com
tel: 0703-101850

Jan Thorsson
Equmeniakyrkan Fristad
Ledamot
e-post: jan.thorsson1(at)gmail.com
tel: 0739-10 37 37

Emanuel Wigell
Equmeniakyrkan Bollebygd
Ansvarig i styrelsen för Bobergsgården
e-post: emanuelwigell(at)hotmail.com
tel: 0730-68 00 34

Föreningen Tre Gårdars valberedning

Bitte Svensson, Equmeniakyrkan, , sammankallande Herrljunga
Rangela Kolback, Redbergskyrkans församling, Göteborg