Organisationen

Föreningen Tre Gårdar (ombildning av Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland) äger och driver tre kurs- & lägergårdar.

Styrelsen har ett övergripande ansvar för gårdarnas inriktning, underhåll, ekonomi och personal.

Verksamheten på Sjöviksgården leds av gårdsföreståndare David Nejman.

Verksamheten på Bobergsgården leds av gårdskommittén tillsammans med gårdsvärd.

Verksamheten på Åsengården leds av gårdskommittén. På gården finns timanställd vaktmästare.

Verksamhetsplan 3G 2020

Föreningen Tre Gårdars styrelse

För att undvika massmail (spam) är inte mailadresserna länkade. Du skriver av/kopierar e-post adressen och byter ut (at) mot @.

Jacob Wahll
Equmeniakyrkan Gillstad/Järpås
Ordförande
Ansvarig i styrelsen för Bobergsgården
e-post: jacob.wahll(at)telia.com
tel: 0761-404022

Elisabet Dimenäs
Equmeniakyrkan Långared
Ledmot
e-post: elisabet.dimenas(at)telia.com
tel: 0707-986629

Margareta Englund
Vängdala Equmeniaförsamling
Ansvarig i styrelsen för Åsengården
e-post: margareta.englund(at)hotmail.com
tel: 0703-352515

Bengt Gustafsson
Fiskebäcks missionsförsamling
Ansvarig i styrelsen för Sjöviksgården
e-post: gunnel.bengt(at)gmail.com
tel: 0703-292948

Göran Carlsson
Equmeniakyrkan i Alingsås
Sekreterare
GDPR ansvarig
e-post: goran.carlsson1(at)gmail.com
tel: 0703-101850

Jan Thorsson
Equmeniakyrkan Fristad
Ledamot
e-post: jan.thorsson1(at)gmail.com
tel: 0739-10 37 37

Föreningen Tre Gårdars valberedning

Anna-Lena Stenberg, Sjömarkenkyrkan, sammankallande
annalena.stenberga(at)gmail.com
Bitte Svensson, Equmeniakyrkan, Herrljunga
Rangela Kolback, Redbergskyrkans församling, Göteborg