Föreningstämma 2024

Tack till alla som var med i Alingsås på vår föreningsstämma. Nu ser vi framemot sommaren 2024.

Lördagen den 13 april möts vi till föreningsstämma i föreningen Tre gårdar. Vi samlas 08:45 för registrering och fullmaktsgranskning.
OBS!!! I år kommer vi att vara i i Equmeniakyrkan i Alingsås.
Handlingar kommer publiceras här i god tid innan mötet.

Ladda ner kallelsen här

Anmäl dig här

Handlingar 2024 finns här

Under årets stämma den 13/4 i Equmeniakyrkan i Alingsås kommer det att ges utrymme för samtal runt borden i mindre grupper.

Vi vill lyssna till era synpunkter på det förslag inför 10-årsplan som styrelsen skickat ut till årsstämman.

För att ge alla ombud större möjlighet att yttra sig delar vi in grupperna utifrån respektive gård.  Vi kommer att samla in alla skriftliga förslag från grupperna och ta med till styrelsens fortsatta arbete.

Kompletterande handlingar